ห้องพักชวนชมชมพู

ห้องพักชวนชมชมพู

เพิ่มเติม: 
1.ราคาเตียงเสริม 500 บาท รวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว
2.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ คิด 200 – 300 บาท/คน
3.เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปคิด 500 บาท/คน

ภาพห้องพักชวนชมชมพู